Zuzana Kršáková


Mgr. Zuzana KRŠÁKOVÁ, DiS. art.

(*1995)
herečka – speváčka

Vzdelanie
– ZUŠ Ladislava Stančeka, Prievidzi – klavír a spev
– Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Martin
– Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša, Topoľčany
– Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta – Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia

Čo robí, keď sa neblázni / zamestnanie
SZUŠ Nedožery-Brezany – učiteľka Literárno-dramatického odboru

Aktuálne postavy v Divadelnej spoločnosti
Lucia, Anjel – Luciin príbeh
Víla Juliana, Lucia / kráľovná Beatrice – Kráľov príbeh
Biela pani – Šašo a strašidlá
… a mnoho iných, v rámci celoročných podujatí Divadelnej spoločnosti…

Umelecké skúsenosti
„Všetky moje umelecké skúsenosti celý život čerpám od úžasných pedagógov a v neposlednom rade z účasti na hudobno-dramatických podujatiach. Nechám sa inšpirovať aj kvalitným filmom či divadelným predstavením.“

Najobľúbenejšia postava / rola / podujatie
„Určite rola Kastelánky z muzikálu „Kastelán“ v réžii Vojtecha Bartka. Bola jednou z mojich prvých a hlavnejších postáv, ktorú som si neskutočne užila a zaľúbila. Skladba Svitá vo mne dodnes odznieva a je mojou srdcovkou. Taktiež rada spomínam na moje maturitné predstavenie „Tichý dom“ od Silvestra Lavríka, kde som si zahrala jednu z dvoch postáv – Bíborka. Neskutočne veľa som sa pri nej naučila.“

Na čo je hrdá
„Hrdá som na moju mamu, lebo len vďaka nej sa venujem umeleckej činnosti, nakoľko vo mne odmalička videla potenciál a viedla ma po správnej ceste.  Aj ja budem raz hrdou mamou a učiteľkou, ktorá odovzdá ďalšej generácii niečo, čo ich v živote posunie, podrží a možno pomôže na samostatnej ceste, na ktorej niekedy chýba ten, kto vás chytí za ruku.“

Čo by chcela dosiahnuť
„Je mnoho vecí, ktoré by som chcela stihnúť a úspešne dosiahnuť v mojom živote. Ale ak mám hovoriť čisto o mojej umeleckej činnosti – chcem byť súčasťou divadelnej rodiny pozostávajúcej zo šikovných, talentovaných a priateľských ľudí, prajem si vzbudiť u divákov emócie a záujem o umenie a taktiež im ukázať, aké je krásne dotknúť sa ľudskej duše. A aj vďaka Divadelnej spoločnosti sa mi moje sny plnia.“


Predstavenia, v ktorých účinkuje