Vojtech Bartko


Mgr. Vojtech BARTKO

principál Divadelnej spoločnosti

(*1981)
herec – spevák – režisér – moderátor – organizátor

Vzdelanie
– Stredná polytechnická škola, Handlová
– Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta – Kulturológia
– Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta – Manažment kultúry a turizmu

Čo robí, keď sa neblázni / zamestnanie
Divadelná spoločnosť – principál
Kultúrne centrum Bojnice – poverený riaditeľ

Aktuálne postavy v Divadelnej spoločnosti
Drak Draco – Dračí príbeh
Laktibrada / Zmok – Luciin príbeh
Kráľ – Kráľov príbeh
Rytier – Šašo a strašidlá
… a mnoho iných, v rámci celoročných podujatí Divadelnej spoločnosti…

Niečo o sebe
„Stále neviem o sebe dostatočne dosť a preto sa rád spoznávam. Mám na to pár zlepšovákov! Divadlo – ľudia – krása – zážitok – emócia – ľudskosť!“ 

Je hrdý
… na Divadelnú spoločnosť!


Predstavenia, v ktorých účinkuje