Kde nás môžete vidieť
najbližšie?

Veľavážené Panstvo i Dámstvo,
prichádza pravý úsmev i slzy, žiadne klamstvo!
Otvárajte okná, dvere a kráčajte v našom smere!
Do vašich sŕdc vchádza vzácny hosť,
Divadelná spoločnosť.
„Oplaaaaaa“

Prehľad aktuálnych
podujatí nájdete
aj na facebooku

Prehľad aktuálnych podujatí nájdete aj na facebooku

AKTUÁLNY PROGRAM PREDSTAVENÍ» DECEMBER / 2023 «05.12.2023

Luciin príbeh

KEDY: 05.12.2023, 9:00 hod.
KDE: Kultúrne centrum, Bojnice

ÚČINKUJÚ:
František Kňazovič, Lenka Nosková, Zuzana Selecká, Vojtech Bartko

Luciin príbeh a Svätý Mikuláš

KEDY: 05.12.2023, 17:00 hod.
KDE: Kultúrne centrum, Bojnice

ÚČINKUJÚ:
František Kňazovič, Lenka Nosková, Miroslava Rosinská, Vojtech Bartko

VSTUPNÉ: 4€

www.kcbojnice.sk


06.12.2023

Mikulášsky sprievod anjelov a čertov

KEDY: 06.12.2023 od 15:30 hod.
KDE: mesto Bojnice

ÚČINKUJÚ:
herci Divadelnej spoločnosti a hosťujúci umelci


09.12.2023

Kráľov príbeh

KEDY: 09.12.2023
KDE: obec Topoľčianky

ÚČINKUJÚ:
Miroslava Rosinská, František Kňazovič, Lenka Nosková, Vojtech Bartko


10.12.2023

Luciin príbeh

KEDY: 10.12.2023
KDE: OC Promenada, Nitra

ÚČINKUJÚ:
František Kňazovič, Lenka Nosková, Miroslava Rosinská, Vojtech Bartko


Pripravujeme pre vás ďalšie termíny predstavení v roku 2024!