Udalosti

Veľavážené Panstvo i Dámstvo,
prichádza pravý úsmev i slzy, žiadne klamstvo!
Otvárajte okná, dvere a kráčajte v našom smere!
Do vašich sŕdc vchádza vzácny hosť,
Divadelná spoločnosť.
“Oplaaaaaa”