Kde nás môžete vidieť
najbližšie?

Veľavážené Panstvo i Dámstvo,
prichádza pravý úsmev i slzy, žiadne klamstvo!
Otvárajte okná, dvere a kráčajte v našom smere!
Do vašich sŕdc vchádza vzácny hosť,
Divadelná spoločnosť.
„Oplaaaaaa“

Prehľad aktuálnych
podujatí nájdete
aj na facebooku

Prehľad aktuálnych podujatí nájdete aj na facebooku


Pripravujeme pre vás ďalšie termíny predstavení v roku 2023!