František Kňazovič


Mgr. art. František KŇAZOVIČ

(*1995)
profesionálny herec – spevák – učiteľ – moderátor

Vzdelanie
– SOŠ OaS Prievidza
– Akadémia umení FDU Banská Bystrica – Herectvo
– DPŠ AU FDU Banská Bystrica

Čo robí, keď sa neblázni / zamestnanie
ZUŠ Bojnice – učiteľ Literárno-dramatického odboru
Podpredseda o.z. Divadelná spoločnosť

Hosťovanie
Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene – muzikál Balada pre banditu
Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi – Škriepky na korze

Aktuálne postavy v Divadelnej spoločnosti
Juraj – Dračí príbeh
Čert – Luciin príbeh
Rytier – Kráľov príbeh
Šašo – Šašo a strašidlá
… a mnoho iných, v rámci celoročných podujatí Divadelnej spoločnosti…

Ďalšie záujmy a pôsobenie
Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI, o. z. Prievidza – herec, režisér

Niečo o sebe
Má rád ľudí a nevie tancovať. Skúšal to, žiaľ bez úspechu. Ale vie hrať na flaute zvučku k Titanicu (avšak keby to počul lodný kapitán, potopí sa znova).

Najobľúbenejšia postava / rola / podujatie
Jeho najobľúbenejším predstavením je „Od počiatku“ (Pozn.: Multimediálne predstavenie, réžia Vojtech Bartko). „Okrem toho, že nádherne mapuje históriu nášho mesta, je napísané a spracované tak, že chytí za srdce úplne každého jednotlivca. Medzi moje najobľúbenejšie postavy patrí Póky z muzikálu „Kastelán“, Martin z muzikálu „V tieni veže“ a nesmiem opomenúť ani Juraja z nášho aktuálneho predstavenia Dračí príbeh.“

Na čo je hrdý
Je učiteľom herectva a na svojich žiakov je patrične hrdý. „Keď človek vidí, ako mu pod rukami rastú talenty, je to to najväčšie zadosťučinenie, ktoré sa mu môže dostať. Hrdý som však aj na to, že som sa v poslednej dobe začal venovať okrem herectva a spevu aj divadelnej réžii.“ Má záujem neustále sa zdokonaľovať vo svojom  remesle a jedným z cieľov je i réžia v Divadelnej spoločnosti.

Čo by chcel dosiahnuť
„To je ťažká otázka, pretože patrím k tej hŕstke šťastlivcov, ktorých prijali a vyštudovali herectvo na vysokej škole. Tým pádom robím na profesionálnej báze to, čo ma baví a čomu som sa chcel venovať odmalička. Ale určite by som si aspoň raz v živote chcel zahrať v celovečernom filme. To je taký môj neskromný sen.“


Predstavenia, v ktorých účinkuje